Nätkoncessioner

Tillstånd från
- Utredning
- Beslutsunderlag
- Besiktning

via

Projektering

jel 

Framtagande av handlingar för ansökan om koncessioner för framdragning av ledningar och byggande av stationer


Handlingsplan

eas

Upprättande av handlingsplan för genomförande av erforderliga samråd med berörda parter.

Rapporter

easz

Upprätta rapport som kan utgör underlag för beslut

Handbok för ansökan om nätkoncession

Handboken innehåller en orientering om gällande bestämmelser om tillståndsplikt för elektriska starkströmsledningar, hur tillstånd söks samt mallar för hur ansökan ska utformas

Handbok för ansökan om nätkoncession (pdf)
nyt

.