Vattenkraft

Elanläggningar och signalanläggningar.
- Utredning
- Uppföljning
- Besiktning

 


kjh

Projektledning

maProjektledning av investeringar på anläggningar avsedda för energiproduktion.


Styrning

myStyrning av projektering för investeringsprojekt inom energiproduktion.


Kontroll

ela


Oberoende granskning av handlingar samt byggledning av anläggningar avsedda för energiproduktion

Leveranskontroll/besiktning av anläggningar avsedda för elproduktion.
nyt