Vindkraft

Elförsörjning
- Utredning
- Uppföljning/utbildning
- Besiktning

via

Projektledning

wa

 

 

Kostnadskontroll och/eller framtagande av alternativ offert för byggande av elförsörjningar till energiproduktionsanläggning

Undersökning

mao

 

 

Vi upprättar riskanalys på hur en planerad ombyggnad eller utbyggnad kan hindras av andra samhällsintressen (exempelvis riksintressen)

Analyser

ela

 

 

Vi upprättar en risk och sårbarhetsanalys för att fastställa huruvida den planerade anläggningen kan betraktas som samhällsviktig samt vad detta då kan medföra.
nyt